Neuropsychologisch onderzoek

Het neuropsychologisch onderzoek is gericht op de werking van de hersenen in relatie tot gedrag. De verschillende functiegebieden worden in kaart gebracht in relatie tot de geldende normgroepen als ook in relatie tot het intellectueel functioneren. Onderdelen als geheugen/leerbaarheid, aandacht/concentratie, verwerkingssnelheid, executieve functies, ruimtelijk inzicht en taalfunctie worden hierbij onderzocht. Dit soort onderzoek kan worden gebruikt om bijvoorbeeld een ontwikkelingsstoornis, concentratiestoornis (ADHD of ADD) , leerstoornis (zoals o.a. dyslexie, dyscalculie, niet-verbale leerstoornis) of gedragsstoornis in beeld te brengen. Kortom het functioneren van de onderscheiden hersengebieden die verantwoordelijk (kunnen) zijn voor ervaren problematiek ten aanzien van het functioneren in het dagelijkse leven.