Relatietherapie

Relaties kunnen om diverse redenen vastlopen. Wij starten altijd met een intake gesprek waarin duidelijkheid verkregen moet worden of partners wederzijds bereid zijn te investeren in de relatie. Vervolgens wordt een kortlopend traject afgesproken van drie tot vijf sessies waar nieuwe manieren van met elkaar omgaan worden gedefinieerd. Na elke sessie worden opdrachten afgesproken die uitgevoerd dienen te worden en bij de volgende sessie besproken worden. Zo krijgen partners zelf de benodigde vaardigheden in handen om hun relatie te verbeteren. Zelfwerkzaamheid is hier een zeer belangrijk ingrediënt, de instrumenten hiervoor worden tijdens de sessies aangereikt.