Loopbaancoaching

Een traject dat erop gericht is mensen te begeleiden in een werksituatie waar op de een of andere wijze problematiek wordt ervaren, dusdanig dat de persoon zelf of in relatie tot het werk niet goed functioneert.

De begeleiding vindt plaats zowel op de werkplek als op onze praktijk.

Een balans tussen willen en kunnen
Een andere kijk op de dingen om je heen kan al veel verandering teweeg brengen
Een onafhankelijk klankbord leidt vaak tot nieuwe inzichten