Expertise Onderzoek

Expertise onderzoek is erop gericht duidelijkheid te verkrijgen over het al dan niet "normaal" functioneren van de hersenen, met name waar het niet aangeboren hersenletsel (NAH) betreft. Dit onderzoek is erop gericht het functioneren van de persoon in kaart te brengen middels tests die de diverse cognitieve functiegebieden onderzoeken. Zaken als onder andere het algemeen cognitief functioneren, geheugen/leerbaarheid, aandacht/concentratie, malingeren en/of onderpresteren, werkgeheugen, verwerkingssnelheid zijn punten van onderzoek. Waar nodig vindt er aanvullend persoonlijkheidsonderzoek plaats. Het onderzoek wat normaliter een dag in beslag neemt kan, indien de problematiek daar aanleiding toe geeft zoals in het geval van beperkte belastbaarheid, verspreid worden over verschillende dagen en/of uren.